Osteopatia – krótka historia i filozofia

Rozpoczynając poszukiwania fizjoterapeutów którzy pomogą nam z problemem nas dotykającym coraz więcej możemy znaleźć informacji o OSTEOPATII. Wielu z nas się zatem zaczyna pytać “co to w ogóle jest Osteopatia”? Czy jest to pojęcie związane z chorobą kości ? Aby rozjaśnić państwu trochę pojęcie Osteopatii, opowiem trochę o jej historii i filozofii którą kierują się terapeuci oraz przedstawię krótko drogę którą musi osoba przejść by zostać osteopatą.

KRÓTKA HISTORIA OSTEOPATII

twórca osteopatii andrew taylor stillZałożycielem medycyny osteopatycznej był amerykański lekarz, filozof Andrew Taylor Still (1828-1917). Osteopatia powstała w czasach gdy podejście do medycyny jaką dzisiaj znamy było zupełnie inne. Opierała się ona na wielu różnych podejściach leczenia np. upuszczanie krwi , stosowanie w celach farmakologicznych różnych substancji chemicznych (nierzadko toksycznych takich jak rtęć lub arszenik). A.T Still rozpoczął swoją drogę związaną z medycyną jako uczeń swojego ojca lekarza, kaznodziei i misjonarza (w tamtych czasach przyuczenie do zawodu polegało na nauce fach od doświadczonego lekarza, a następnie nauce w dwuletniej szkole medycznej). W trakcie szkolenia, Still leczył rdzennych mieszkańców w stanie Kansas, US, a po wybuchu wojny secesyjnej, służył jako chirurg na polu bitwy. Po zakończeniu wojny, Still rozpoczął naukę w szkole medycznej w Kansas City, Missouri, gdzie ukończył pierwszy rok, a następnie porzucił studia z uwagi na frustrację spowodowaną ograniczeniami ówczesnej medycyny. Rok 1864 był rokiem przełomowym w życiu A.T Stilla z powodu tragedii która wydarzyła się w jego rodzinie. W wyniku zapalenia opon mózgowych Still stracił trójkę swoich dzieci, co zwiększyło jego frustrację i wątpliwości odnośnie efektywności i sensowności ówczesnej medycyny. To wtedy rozpoczął on poszukiwania “nowej” ścieżki która byłaby alternatywą dla tamtejszej medycyny. Termin Osteopatia został stworzony w oparciu o połączenie dwóch słów z języka greckiego “osteon” – kość i “pahtology” – nauka o chorobie. Still w oparciu o naukę anatomii i fizjologii oraz obserwację innych alternatywnych spojrzeń na medycynę stworzył podstawy koncepcji obecnej osteopatii tzn:
 • Zależność struktury i funkcji
 • Zaburzony przepływ krwi w tkance stanowi podstawę procesów chorobowych
 • “Złe” ustawienie segmentów kręgosłupa może prowadzić do zaburzenia działania nerwów i naczyń krwionośnych, będących podstawą procesów chorobowych.
szkoła osteopatii imienia Andrew Taylora Stilla w KirksvileW roku 1870 Still rozpoczął wdrażać swoje obserwacje do swojej praktyki i zauważył, że jest w stanie wyleczyć wiele chorób (m.in astmę, bóle głowy, rwę kulszową, niedowłady) poprzez “nastawienie” odpowiednich segmentów kręgosłupa oraz kończyn. Pomimo wielu sukcesów klinicznych filozofia Stilla przez długi czas nie mogła zyskać uznania wśród jego kolegów, rodziny i świecie medycznym. W roku 1889, Dr Still otworzył swoją klinikę w małym miasteczku o nazwie Kirksvill, gdzie trzy lata późnij założył pierwszą szkołę osteopatii – American School of Osteopathy. Pierwsi uczniowie szkoły Stilla oprócz technik leczenia manualnego przechodzili intensywny kurs anatomii. W kolejnych latach koncepcja Stilla zaczęła znajdywać uznanie wśród ludzi, co dało początek Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Osteopatów (AOA). Zostało ono powołane aby ustanowić fundamenty edukacji nowych osteopatów oraz rozwijać dziedzinę.

ZAŁOŻENIA OSTEOPATII

Jak już wspomniałem powyżej osteopatia została oparta na założeniach Dr T.A Stilla. Pomimo rozwoju tej dziedziny główne jej założenia zostały nie zmienione przez dziesięciolecia. Poniżej podam te założenia i krótko je opiszę. Jak będzie można przeczytać są one niezwykle proste w założeniu, co w moim odczuciu czyni je niesamowitymi (szczególnie, że zostały one stworzone prawie 150 lat temu)
 1. Ciało jest całkowitą jednością. Ciało, umysł i dusza stanowią jedność.
 • Żadna część ciała nie działa samodzielnie. Wszystkie elementy naszego ciała są ze sobą połączone i tworzą jedną integralną część tj osobę. Zmiany w którymś systemie (psychicznym, duchowym, cielesnym) wpływają na działanie całego organizmu.
 1. Ciało jest zdolne do samoregulacji, samoleczenia i utrzymania zdrowia
 • Zdrowie jest naturalnym stanem organizmu, który posiada zdolność do utrzymania homeostazy oraz posiada mechanizmy samoregulujące się umożliwiające proces samoleczenia. W okresie choroby, części ciała nie objęte procesem chorobowym zmieniają swoją aktywność w celu kompensacji zaburzonej procesem chorobowym tkanki. Zadaniem Osteopaty jest przywrócenie prawidłowej funkcji tkanek lub części ciała. Założeniem Medycyny osteopatycznej w tym przypadku jest przywrócenie zdolności do samoleczenia się, usunięcie czynnika stresogennego (np. Odblokowanie stawu, rozluźnienie mięśnia, poprawa przepływu płynów w danej okolicy) i zwiększenia odpowiedzi układu immunologicznego.
 1. Struktura i Funkcja są nawzajem powiązane.
 • Struktura ciała stanowi o jego funkcji, dlatego też nieprawidłowa struktura manifestuje się dysfunkcją. I odwrotnie … Nieprawidłowa funkcja może prowadzić do nieprawidłowej struktury. Ponadto trzeba wspomnieć, jeśli struktura ciała nie jest w swoim optymalnym stanie, funkcja i zdolności do samoregulacji również będą upośledzone.
 1. Rozsądne leczenie jest oparte na trzech wyżej wymienionych pryncypiach.
 • Trzy podstawowe zasady wymienione powyżej stanowią podstawę leczenia osteopatycznego. Osteopata w oparciu te trzy punkty bada, diagnozuje i leczy pacjentów.

KSZTAŁCENIE OSTEOPATYCZNE

FICO Osteopathy AcademyAby zostać osteopatą w Polsce nie wystarczy przejść kilkudniowe szkolenie (kursu z zakresu osteopatii), tylko ukończyć studia podyplomowe na jednej ze szkół osteopatii. W Polsce istnieje kilka szkół, które kształcą i zapewniają odpowiedni poziom kształcenia przyszłych Osteopatów. Studia takie pomimo trybu podyplomowego trwają 4 lub 5 lat (zależy od intensywności zjazdów). W trakcie całego cyklu nauki, studenci są przygotowywani od podstaw do rozpoczęcia pracy jako Osteopata. Mocno stawia się na wiedzę z nauk podstawowych (o których mówił założyciel Osteopatii – A.T Still) tj. Anatomia, fizjologia, biochemia. Ponadto, przez cały okres studiów pokazywane i uczone są technik leczenia osteopatycznego. Po każdym roku akademickim studenci zdają egzaminy praktyczne i teoretyczne z wiedzy którą zdobyli w trakcie nauki, co pozwala na weryfikację ich poziomu. Zwieńczeniem całego procesu uczenia, jest obrona pracy dyplomowej. Osteopathic European Academic NetworkW gabinecie REHAB Gdańsk pracują fizjoterapeuci którzy rozpoczęli studia osteopatii na uczelni FICO w Warszawie. Uczelnia ta jest jedną z    wiodących szkół osteopatii w Europie i jako jedna z niewielu w Polsce należy do Europejskiej organizacji zrzeszającej szkoły osteopatii (Osteopathic European Academic Network (OsEAN)) czuwającej nad wysokim poziomem nauczania.

Opracował Mgr Wojciech Szreder