REGULAMIN

Centrum rehabilitacji  REHAB Gdańsk s.c.

 

 • 1. Informacje ogólne

 

 • 1 Podmiotem wykonujący usługi fizjoterapeutyczne jest REHAB Gdańsk Wojciech Szreder, Tomasz Zawadziński spółka cywilna Heweliusza 11, II piętro, Gdańsk 80-890, NIP: 583-333-62-29, REGON: 382169415
 • 2 Każda osoba korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk physiotherapy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.
 • 3 Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego przepisów.
 • 4 Osoba przebywająca na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu budynku.
 • 2 . Przepisy porządkowe

 

 • 1 Na terenie całego Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków o podobnym działaniu i palenia papierosów.
 • 2 Na terenie całego Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych tj. Noży, broni, materiałów pirotechnicznych.
 • 3 Z korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zabrania się osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia, z naganną higieną osobistą.
 • 4 Osoby niepełnosprawne i dzieci zobowiązane są do przebywania na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk wraz z opiekunem bądź rodzicem.
 • 5 Dopuszcza się korzystanie z własnego zaopatrzenia ortopedycznego (wózki inwalidzkie, kule itp.) przez pacjentów.
 • 6 Osoby korzystające z zabiegów fizjoterapeutycznych w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez osoby wykonujące zabiegi.
 • 7 W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać pacjentom natychmiastowe opuszczenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.
 • 8 Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk, centrum NIE ODPOWIADA.
 • 9 Zaleca się aby w czasie korzystania z zajęć nie posiadać przy sobie cennych przedmiotów.
 • 10 Zabrania się wykonywania filmów i zdjęć bez zgody fizjoterapeuty
 • 11 Osoby celowo niszczące wyposażenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 • 12 Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.
 • 13 Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, nie będą mogły korzystać z usług Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.
 • 14 Zakład nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 • 15 Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni obsługa Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.

 

 

 

 • 3. Realizacja zabiegów

 

 • 1 W Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk pacjenci zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego i stroju gimnastycznego
 • 2 Pacjenci oczekujący na zabiegi proszeni są na oczewikanie na zabieg w poczekalni Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.
 • 3 Na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk mogą przebywać osoby uprawnione tj: pacjenci i ich opiekunowie oraz klienci Gabinetu.
 • 4 Zabiegi wykonywane są wyłącznie przez osobę uprawnioną do tego.
 • 5 Pacjenci po zakończeniu zabiegów zobowiązani są do podpisania karty zabiegowej.
 • 6 Pacjent który wykupił pakiet zabiegowy, w przypadku rezygnacji ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy za okazaniem dowodu zakupu (paragon fiskalny).
  • 1 Rozliczenie następuje według cennika pojedyńczych zabiegów.
 • 7 Nie odwołana wizyta w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk przynajmniej 2 godziny przed jej rozpoczęciem przepada.
  • 1 Zapis nie dotyczy przypadków losowych.
 • 8 Zaświadczenia dotyczące wykonywanych zabiegów wydawane są na prośbę pacjenta.
  • 1 Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk nie pobiera opłat za wydanie zaświadczeń
  • 4. Promocje
 • 1 Promocje udzielane przez Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk  nie łączą się.
  • 1 Jako usułgi promocyjne rozumie się również świadczenia udzielane przez Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk dla klientów podmiotów z którymi prowadzona jest współpraca.
   • 1.1 Lista podmitów dostępna jest pod adresem https://rehab-gdansk.pl/partnerzy/
  • 2 Promocje udzielane przez Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk dotyczą pakietów zabiegowych.
  • 3 Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk udziela 20% zniżki na pakiety zabiegów z zakresu fizykoterapii po okazaniu aktualnego skierowania lekarskiego na zabiegi, honorowanego przez NFZ.
  • 4 Darmowe konsultacje fizjoterapeutyczne wykonywane są w każdą sobotę pomiędzy godziną 8.00 a 13.00.
   • 1 Osoba zainteresowana odbyciem darmowej konsultacji zobligowana jest poinformować o tym personel w trakcie rejestracji na zabieg.
    • 1.1 W przypadku braku informacji, osoba zobowiązana jest dokonać opłaty za zabieg zgodnie z cennikiem obowiązującym w gabinecie.
   • 2 Osoba może skorzystać z promocyjnej wizyty tylko raz.
   • 3 Darmowa konsultacja przeznaczona jest dla nowych klientów Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk
    • 3.1 Istnieje możliwość skorzystania z darmowej konsultacji w przypadku uczęszczania na zabiegi z zakresu fizykoterapii.
    • 5. Przepisy końcowe
 1. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej w godzinach pracy Gabinetu.

 

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny: 507 599 716.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress