fbpx

REGULAMIN

Centrum rehabilitacji  REHAB Gdańsk s.c.

§1. Informacje ogólne

1. Podmiotem wykonujący usługi fizjoterapeutyczne jest REHAB Gdańsk Wojciech Szreder, Tomasz Zawadziński spółka cywilna Heweliusza 11, II piętro, Gdańsk 80-890, NIP: 583-333-62-29, REGON: 382169415

2. Każda osoba korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk physiotherapy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.

3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego przepisów.4 Osoba przebywająca na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu budynku.

 

§2 . Przepisy porządkowe

1. Na terenie całego Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków o podobnym działaniu i palenia papierosów.

2. Na terenie całego Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych tj. Noży, broni, materiałów pirotechnicznych.

3. Z korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zabrania się osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia, z naganną higieną osobistą.

4. Osoby niepełnosprawne i dzieci zobowiązane są do przebywania na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk wraz z opiekunem bądź rodzicem.

5. Dopuszcza się korzystanie z własnego zaopatrzenia ortopedycznego (wózki inwalidzkie, kule itp.) przez pacjentów.

6. Osoby korzystające z zabiegów fizjoterapeutycznych w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez osoby wykonujące zabiegi.

7. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać pacjentom natychmiastowe opuszczenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.

8. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk, centrum NIE ODPOWIADA.

9. Zaleca się aby w czasie korzystania z zajęć nie posiadać przy sobie cennych przedmiotów.

10. Zabrania się wykonywania filmów i zdjęć bez zgody fizjoterapeuty

11.Osoby celowo niszczące wyposażenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.

13. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, nie będą mogły korzystać z usług Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.

14. Zakład nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni obsługa Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.

 

§3. Realizacja zabiegów

1. W Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk pacjenci zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego i stroju gimnastycznego

2. Pacjenci oczekujący na zabiegi proszeni są na oczewikanie na zabieg w poczekalni Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk.

3. Na terenie Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk mogą przebywać osoby uprawnione tj: pacjenci i ich opiekunowie oraz klienci Gabinetu.

4. Zabiegi wykonywane są wyłącznie przez osobę uprawnioną do tego.

5. Pacjenci po zakończeniu zabiegów zobowiązani są do podpisania karty zabiegowej.

6. Pacjent który wykupił pakiet zabiegowy, w przypadku rezygnacji ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy za okazaniem dowodu zakupu (paragon fiskalny).

6.1 Rozliczenie następuje według cennika pojedynczych zabiegów.

7. Nie odwołana wizyta w Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk przynajmniej 2 godziny przed jej rozpoczęciem przepada.

7.1 Zapis nie dotyczy przypadków losowych.

8 Zaświadczenia dotyczące wykonywanych zabiegów wydawane są na prośbę pacjenta.

 

§4. Promocje

1 Promocje udzielane przez Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk  nie łączą się.

1.1 Jako usułgi promocyjne rozumie się świadczenia udzielane przez Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk dla klientów podmiotów z którymi prowadzona jest współpraca.

1.1.1 Lista podmiotów dostępna jest pod adresem https://rehab-gdansk.pl/partnerzy/

1.2 Jako usługi promocyjne uznaje się pakiety zabiegowe.

1.3 Jako usługi promocyjne uznaje się oferty Centrum Rehabilitacji REHAB Gdańsk na innych witrynach internetowych.

2 Promocje udzielane przez Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk dotyczą pakietów zabiegowych.

3 Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk udziela 20% zniżki na pakiety zabiegów z zakresu fizykoterapii po okazaniu aktualnego skierowania lekarskiego na zabiegi, honorowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.1 Zniżka 20% nie obowiązuje na pakiety zabiegowe zawierające terapię indywidualną.

4 Darmowe konsultacje fizjoterapeutyczne wykonywane są w każdą sobotę pomiędzy godziną 8.00 a 13.00.

4.1 Osoba zainteresowana odbyciem darmowej konsultacji zobligowana jest poinformować o tym personel w trakcie rejestracji na zabieg.

4.1.1 W przypadku braku informacji, osoba zobowiązana jest dokonać opłaty za zabieg zgodnie z cennikiem obowiązującym w gabinecie.

4.2 Osoba może skorzystać z promocyjnej wizyty tylko raz.

4.3 Darmowa konsultacja przeznaczona jest dla nowych klientów Centrum rehabilitacji REHAB Gdańsk

4.3.1 Istnieje możliwość skorzystania z darmowej konsultacji w przypadku uczęszczania na zabiegi z zakresu fizykoterapii.

§5. Przepisy końcowe

  1. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemej w godzinach pracy Gabinetu.

Zatwierdzono

                                                                                                                                                                             02.01.2019

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny: 507 599 716.