Rehabilitacja domowa

Gdańsk, SOPOT

Kiedy potrzebna jest rehabilitacja domowa?

Rehabilitacja domowa jest odpowiednią formą zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób, które nie są w stanie przybyć na zabiegi do gabinetu REHAB. Ta forma rehabilitacji dedykowana jest głównie dla osób świeżo po zabiegach ortopedycznych takich jak:

• Złamania kończyn dolnych (Złamanie szyjki kości udowej)
• Wymiana stawów biodrowych i kolanowych ( Endoprotezoplastyka)
• Złamanie kości miednicznych
• Amputacje kończyn dolnych

oraz osób cierpiących na choroby neurologiczne takie jak :

• Udar mózgu
• Zaawansowana choroba Parkinsona
• Stwardnienie rozsiane – w fazie zaawansowanej
• Stwardnienie boczne zanikowe – w fazie zaawansowanej
• Miopatie
• Urazy rdzenia kręgowego

Jak przebiega rehabilitacja w domu pacjenta?

Tak jak w przypadku wizyty w gabinecie REHAB, pierwsza wizyta domowa to wizyta diagnostyczna gdzie fizjoterapeuta wykonuje diagnostykę funkcjonalną. Na jej podstawie zostaje zaprogramowana odpowiednia rehabilitacja domowa (tj. Długość rehabilitacji, częstotliwość zabiegów, rodzaj zabiegów). Ważne, aby sobie uświadomić, że stan każdego pacjenta po wyjściu ze szpitala jest różny. Stąd nasi pracownicy muszą wykonać takie badanie.

Rehabilitacja w domu pacjenta przywraca funkcjonalność pacjenta od samego początku. Często rozpoczyna się terapię od nauki obrotów w łóżku, prawidłowego wstawania, siedzenia, następnie przechodząc do pozycji stojących i chodu. Dlatego też w niektórych przypadkach czas trwania rehabilitacji jest wydłużony. Jednym z ważnych elementów rehabilitacji domowej jest zaangażowanie członków rodziny osoby chorej. Ćwiczenia, które zalecane są w ramach fizjoterapii domowej należy wykonywać z chorym każdego dnia. Takie postępowanie zapewnia szybszy powrót chorego do samodzielności.

W ramach rehabilitacji domowej świadczymy również usługi w zakładach opiekuńczo – leczniczych, oddziałach szpitalnych oraz domach pomocy społecznej.

W przypadku wizyt na oddziałach szpitalnych niezbędna jest zgoda od lekarza prowadzącego.