Osocze Angel

Osocze bogatopłytkowe (Platelet Rich Plasma- PRP) jest produktem krwiopochodnym o zwiększonej koncentracji płytek krwi w danej objętości. Przy fizjologicznym zakresie 150-350 tys. płytek w 1 mm3 krwi pełnej po jej zagęszczeniu poprzez wirowanie otrzymać można nawet ponad 8-krotne zagęszczenie ilości płytek, osiągając w 1 mm3 koncentratu osocza ponad 1 mln płytek (1).

System Angel - wysoko skoncentrowane osocze

System Angel o którym mowa, jest jedynym w pełni zautomatyzowanym systemem, który wykorzystuje technologię 3-sensorową do przygotowania spersonalizowanych formuł osocza bogatopłytkowego (PRP). System ten ma możliwość dostarczania stężeń płytek krwi do 18 razy wyższych niż bazowe, z regulowanymi stężeniami leukocytów. System Angel wykorzystuje zasadę cytoflometrii przepływowej, czyli absorpcji światła przez komórki, aby osiągnąć precyzyjne oddzielenie frakcji krwi (2).

Dlaczego System Angel?

Na rynku polskim istnieje kilkanaście systemów PRP różniących się technologią przygotowania koncentratu. Na tle innych systemów do pozyskiwania PRP system Angel® (Arthrex) jest wyjątkowy pod kilkoma względami:

  1. Precyzyjnie separuje poszczególne frakcje krwi – leukocyty, płytki krwi, frakcja ubogiego osocza.
  2. Koncentracja płytek krwi wynosi do 18 krotności bazowej koncentracji.
  3. Dzięki precyzyjnemu rozdzieleniu frakcji krwi, umożliwia podanie czystego osocza do stawu.

Wskazania

Istnieje szereg wskazań do podania osocza wysoko płytkowego. Aby zasięgnąć porady dotyczącej zasadności podania osocza zalecamy skorzystać z konsultacji Ortopedy w CM REHAB. Poniżej podano przykładowe schorzenia.

  • Zmiany zwyrodnieniowe stawów (staw kolanowy, skokowy, barkowy)
  • Zmiany zwyrodnieniowe ścięgien (ścięgna stożka rotatorów)
  • Łokieć tenisisty / golfisty
  • Zapalenie ścięgna Achillesa
  • Zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych
  • Uszkodzenie mięśni

Opracował mgr Wojciech Szreder

1. Godek P. High Volume PRP Therapy. Ortop Traumatol Rehabil. 2022 Feb
28;24(1):43-60. doi: 10.5604/01.3001.0015.7806. PMID: 35297377.

2. https://www.arthrex.com/orthobiologics/arthrex-angel-system