fbpx

Koszt pojedynczego zabiegu - 15 zł
Koszt pakietu x 10 - 120 zł

Na czym polega elektrostymulacja?

Impulsy prądu powodują powstanie potencjałów czynnościowych w błonach pobudliwych komórek, które z kolei rozprzestrzeniają się włóknami nerwowymi i wywołują odpowiednie reakcje w narządach docelowych.

Elektrostymulacja mięśni odnerwionych

Uszkodzenie dolnego motoneuronu ruchowego powoduje wiele zmian czynnościowych i strukturalnych w mięśniu z których na pierwszy plan wysuwają się porażenia wiotkie. W dalszej kolejności następuje zanik, zwyrodnienie i zwłóknienie mięśni. Następuje utrata możliowści wykonywania ruchów dowolnych i występuje brak odruchów.

Odnerwiony mięsień może zostać w tym przypadku tyko drażniony bezpośrednio. Aby doszło do pobudzenia mięśnia, muszą one być pobudzane impulsami o wolno narastającej amplitudzie (zazwyczaj stosuje się impulsy trójkątne o czasie narastania większym niż 100ms).

W czasie wykonywania zabiegu stosuje się zazwyczaj metodę dwubiegunową (obie elektrody o równej wielkości) z elektrodami nałożonymi proksymalnie i dystalnie nad mięśniem.

Następstwem odnerwienia mięśnia jest jego zanik. Następuje szybkie zmniejszenie jego objętości i zanik wszystkich funkcji związanych z kurczliwością, w tym siły. Końcowym efektem jest zwyrodnienie tłuszczowe lub łącznotkankowe mięśnia z jego dezintegracją.

Celem elektrostymulacji mięśni z porażaniem wiotkim jest opóźnienie zaniku mięśni oraz zapobieganie zwyrodnieniu.

Efekty terapeutyczne elektrostymulacji

  • Motoryczne – powodują pobudzenie i skurcz mięśnia szkieletowego

  • Czuciowe – Wywołują wrażenia prądu i inicjują mechanizmy hamowania bólu

  • Autonomiczne – między innymi regulują aktywność gładkich i średnicę naczyń krwionośnych

  • Zwiększenie siły mięśnia

  • Zmiany strukturalne

  • Utrzymanie lub zwiększenie zakresu ruchu w stawach

  • Ułatwienie ruchów dowolnych

  • Zwiększenie matabolizmu i ukrwienia

  • Zwiększenie przepływu krwi żylnej i chłonki w otaczających tkankach

Jak wygląda i ile trwa zabieg elektrostymulacji?

Odnerwiony mięsień należy pobudzić odpowiednio dobranymi impulsami, które początkowo muszą być tym dłuższe, im większe jest stopień odnerwienia. W tym celu stosuje się trójkątne impulsy, zaczynając od szerokości 200-300 ms, zwiększając do 400-500 ms i do częstotliowści 0,5 – 2 Hz. Przerwy między impulsami powinny być odpowiednio długie aby zapobiec zmęczeniu mięśnia. Powinny one być 2 – 5 razy dłuższe niż czas działania impulsu.

Czas trwania zabiegu to przeciętnie 10 – 15 min.

urządzenie do elektrostymulacji fizjoterapeuta przeprowadza zabieg elektrostymulacji

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny: 507 599 716.